Kontakty

PMU CZ, a.s.

Chelčického 627

413 01 Roudnice nad Labem


Telefon: +420 720 980 430

Personální oddělení: +420 727 901 088

Mzdové oddělení: +420 702 211 019

E-mail: pmu@prochazka.cz


Zapsána do obchodního rejstříku
u Krajského soudu v Ústí nad Labem,
v oddíle B, vložka 2204.


INFORMACE PRO OZNAMOVATELE MOŽNÉHO PROTIPRÁVNÍHO JEDNÁNÍ PODLE ZÁKONA Č. 171/2023 SB., O OCHRANĚ OZNAMOVATELŮ, V PLATNÉM ZNĚNÍ